André Myhrer x Lensway

André Myhrer x Lensway

Synen är André Myhrers viktigaste hjälpmedel, vilket ligger till grunden för ett lyckat samarbete med lins- och eyewearåterförsäljaren Lensway. Utöver att vara en officiell sponsor har partnerskapet bestått av content i Lensways sociala- och digitala kanaler, där Jubel har ansvarat för idéutveckling och videoproduktion.