Simply Sessions – Red Bull Simply Cola

Simply Sessions – Red Bull Simply Cola

Tillsammans med Red Bull Simply Cola arrangerade Jubel en Simply Cola brandad picknick och parkspelning i Ivar Los Park för att etablera och kommunicera Simply Cola som en organisk soft drink, snarare än energidryck.