High Up North

High Up North kan beskrivas som en välbeprövad konstellation i nyformat bestående av Gustaf Johnsson, Carl Embretsén, Viktor Ek och Emil Thurell. Konstellationen beskriver sig själva som ett gammalt koncept i nyformat, bandmedlemmarna kan nämligen ofta skymtas som en del av Selma & Gustaf. Men High Up North är något annat, en musik som drar åt americana och som finner ro i att blanda det gamla med det nya.

Ansvarig

Rebecca Fredriksson

rebecca@jubel.se

Upcoming gigs

High Up North på Spotify