Digitala Events

Under 2020 skakades live- och eventbranschen i fundamenten. I ett tidigt skede såg Jubel ett behov att snabbt utveckla den digitala delen av verksamheten. Utvecklingen ledde fram till den digitala festivalen Låt Live Leva, den digitala konsertarenan Dramatix, förläsningstjänsten Talkly och digitala konferenser åt bland andra OKQ8. Vi tror att den digitala arenan i framtiden kommer leva kvar och utvecklas sida vid sida av fysiska möten.

Cases

DIGITALT EVENT?

DIGITAL KICK OFF?

DIGITALT MÖTE?

Warner Music Sweden

Ifpi Sverige

Björn Lundén redovisningsbyrådagen

Diös & Vänner

Diös