DIGITALT MÖTE?

Hör ni till dem som ledsnat på att alla årets glädjeämnen ställts in? Vi har under året framgångsrikt producerat en rad digitala event, möten och konferenser, däribland Sveriges största digitala festival Låt Live Leva.Vill ni inleda året på topp trots rådande begränsningar?

Kontakta oss: rebecca@jubel.se


Om Jubel:
Jubel är en Artist-och-Brand Experience Byrå med kontor i Stockholm som gör projekt i hela landet. Vår Brand Experience avdelning har under 2020 växt och positionerat sig som ledande när det kommer till digitala- och hybridevent, bland annat genom att vi producerar Sveriges största festival Låt Live Leva och den egna plattformen Dramatix.tv. Vi skräddarsyr och producerar alla typer av digitala-och hybridevent.