Diös & Vänner

Diös bjöd in några av sina vänner för att prata om hur de tillsammans kan skapa tillväxt i sina städer. Inspelat i Jubels studio och producerat av Jubel. Gäster i programmet är Per Schlingmann, Charlotta Mellander, Caroline Hjelm, Gunther Mårder, Angelica Ekholm och Knut Rost. Moderator är Mia Forsgren. Detta sändes till tre Facebooksidor och två Twitter-konton simultant och nådde över 10 000 visningar under ett dygn.