Ifpi Sverige

Jubel producerade ett digitalt seminarium om ledarskap och jämställdhet som Ifpi Sverige bjudit in till. Man såg Microsoft Sveriges vd, Hélène Barnekow och Novares vd, Fredrik Hillelson i ett öppet samtal om ledarskapsutmaningar och företagskultur. Samtalet leddes av Camilla Wagner, ekonomijournalist och jämställdhetsexpert. Seminariet sändes via Zoom från Jubels studio.