Warner Music Sweden

Jubel producerade ett digitalt internmöte med Warner Music där det var flertalet gäster som föreläste under 2 timmar. Det sändes ut via Zoom från Warner Music Swedens kontor med två olika setups från olika delar av kontoret med olika möblering.