Den digitala festivalen

Låt Live Leva är ett initiativ av Jubel för att stötta livescenen under Covid-19.

Målet är att hitta nya intäkter för artister som påverkats av inställda spelningar på grund av de restriktioner som råder till följd av COVID-19.
Låt Live Leva strävar efter att möta den efterfrågan som finns för innehåll hos slutkonsument och sänder kontinuerligt festivalkonceptet från olika städer med Stockholm som bas.