Den digitala festivalen

Låt Live Leva är ett initiativ av Jubel för att stötta livescenen under Covid-19.

Målet är att hitta nya intäkter för artister som påverkats av inställda spelningar på grund av de restriktioner som råder till följd av COVID-19.
Låt Live Leva strävar efter att möta den efterfrågan som finns för innehåll hos slutkonsument och sänder kontinuerligt festivalkonceptet från olika städer med Stockholm som bas.

Kontaktpersoner:

PR och artistbokning:
Sulekha Daar, sulekha@jubel.se

Sponsorer/partnerskap och artistbokning:
Erik Ohlsson, erik@jubel.se

Projektledning:
Annie Mellström, annie@jubel.se