fbpx

Hjärnfonden

Hjärnfondens vision är att driva utvecklingen till ett samhälle som ser till hjärnans bästa.

Hjärnfonden arrangerar varje år ett antal olika event – för en intresserad allmänhet, befintliga och potentiella givare samt opinionsbildare/politiker. Syftet med dessa event är att bidra till ökad kunskap, engagemang och insamling samt positionera Hjärnfonden som en kunskapskälla.

Sedan 2021 har vi på Jubel digitaliserat Hjärnfondens evenemang och nätverksträffar samt ökat deras digitala tillgänglighet för att nå en ännu bredare publik.