Diös

I takt med digitaliseringens framfart har fastighetsbolaget Diös letat efter nya vägar att skapa attraktiva mötesplatser och flöden i sina gallerior runt om i Sverige. Sedan början av 2019 har vi på Jubel axlat rollen som kreativ byrå där vi, tillsammans med Diös, har utformat nya unika koncept i form av målgruppsanpassade evenemang samt utarbetat sociala medier-strategier med målsättningen att skapa flöden och engagemang, såväl fysiskt i galleriorna som digitalt.

På grund av det rådande världsläget har samarbetet formats under det senaste året och där fokus främst har legat på att skapa flöden och inspirerande innehåll på galleriornas sociala kanaler. Vi har tillsammans skapat flertal unika, digitala koncept för att lyfta butikernas utbud på nya kreativa sätt. Allt från digitala modevisningar till hybridkonceptet Shop ‘n Swap, där alla kunder som handlade i galleriornas butiker, fick en biljett till en livestreamad konsert med Miriam Bryant eller Arne Alligator.

Utöver detta har vi gjort mängder av andra event tillsammans med Diös. Bland annat “Diös och Vänner”, ett koncept där Diös bjuder in några av sina vänner digitalt för att prata om hur de tillsammans kan skapa tillväxt i sina städer samt deras årliga kick off, som har gjorts i både fysisk och digital form, och mycket mer!