Brand Experience Agency

Varumärkessamarbeten och event som berör. Genom att ta bort behovet av mellanhänder skapar vi innehåll, PR och riktar kampanjerna direkt mot målgruppen. Vi sätter strategier och producerar innehåll med målsättningen att förväntningarna från båda parter ska mötas såväl som överstigas. Genom att tidigt producera digitala event lärde vi oss snabbt konsten att kombinera en publik på plats med en digital sändning; något vi brinner för och tror är här för att stanna!

Artist agency

Som artistbyrå tror vi att independent är här för att stanna. Vårt arbetssätt utgår från en modell där artisten alltid är masterägare, samt behåller den konstnärliga friheten och har det sista ordet vid alla beslut, oavsett om det gäller live, varumärkessamarbeten eller hur musiken ska lanseras.

Följ oss på Instagram