Nyhet! Jubel lanserar:

Världens första artistbyrå

Vad vi gör

[ SV / ENG ]
Jubel fungerar som en hybrid mellan indielabel, bokningsbolag och reklambyrå. Själva har vi döpt fusionen till artistbyrå och som sådan täcker vi in allt från att släppa musik och boka spelningar till att göra varumärkessamarbeten. För att göra allt detta möjligt har vi under vårt tak avdelningarna Release, Live och Events & Brands. Ett samarbete med Jubel innebär alltid skräddarsydda lösningar, vilket innebär att man som artist inte nödvändigtvis behöver vara knuten till alla avdelningar. Musiken kan släppas via Jubels releaseavdelning men spelningarna bokas av ett annat bolag och vice versa.

Vi startade 2016 till följd av en stark polarisering i musikbranschen. Skivbolagen fokuserade allt mer på hits och allt mindre på att investera i långsiktiga artistkarriärer. Samtidigt ville bokningsbolag, arrangörer och andra varumärken arbeta med utvecklade och starka artister. I detta upplevde vi att strategisk artistutveckling föll mellan stolarna, det var i det tomrummet Jubel skapades – världens första renodlade artistbyrå.

What we do

[ SV / ENG ]
Jubel works as a hybrid between indie label, live agency and advertising agency. Our own name for the fusion is artist agency and as such we cover everything from releasing music and live bookings to brand partnerships. To make all this possible Jubel has three different departments: Live, Release and Events & Brands. A collaboration with Jubel always mean tailored solutions, which in practice mean that you, as an artist, don’t have to collaborate with all parts of the company. Your music can be released in collaboration with Jubel, but your live gigs can be booked by another company, same goes with live, your gigs can be booked by Jubel but your music released with another company.

We started out in 2016 as a result of an increasingly polarized music business. The major labels focused on creating hits, which led to a diminished interest in artist development. At the same time that went on the live agencies, venues and brands were all looking for strong artists careers with long-term plans. It was in that vacuum Jubel was born – the worlds first true artist agency.

Följ oss på Instagram